Hoppa till sidans innehåll

Ordförandebrev 2-2019

12 SEP 2019 08:02
  • Uppdaterad: 12 SEP 2019 08:02

 

 Bäste medlem,

Hösten närmar sig. Vår golfbana är nu i många avseenden som bäst om än något blöt. Gräset har fått glädjefnatt efter allt regn och banpersonalen har fått klippa som aldrig förr. Det tar tid från andra nödvändiga arbetsuppgifter. Dessutom ökar kostnaderna inte bara för att det går åt mer bränsle utan också för att beskattningen av bränslet höjs. 15 öre aviserades, 10 öre för diesel, alldeles i dagarna och den tidigare automatiska indexerade årliga skattehöjningen återinförs. Åtgärderna motiveras som en broms för koldioxidutsläpp i avsikt att hejda klimatförändringarna. Åtgärder för klimatet är något vi måste vänja oss vid och försöka parera för att försöka hålla klubbens kostnader på en acceptabel nivå i framtiden. Hur motverkar vi bränsleprishöjningar? Eldrift? Nya maskiner som förbrukar mindre bränsle? Mindre klippning? Det finns anledning återkomma.

Som alltid när man summerar så upptäcker man plus och minus. På plussidan hittar vi fler medlemmar än föregående år och fler greenfeespelare. På minussidan kan vi bland annat notera att renovering av ventilationen i restaurangen blev mycket dyrare än vi kunnat föreställa oss och ett kraftigt åskväder i augusti orsakade oreparabla skador på bland annat den dator med program som styr bevattningen. Följdproblem med elektroniken på banans 180 spridare kan inte överblickas förrän vi fått ny dator och nytt program så vi den vägen kan finna ut hur det exakta skadeläget är. Detta är exempel och det går att göra genomgången noggrannare men ovanstående är exempel på faktorer som påverkar klubbens ekonomi och som styrelsen brottas med och måste ha ekonomisk beredskap för vilket inte alltid är tydligt för medlemmarna som av förståeliga skäl önskar mer av klubben.

Styrelsen brottas också med hur fler skall engageras i det ideella arbetet. Ideellt arbete krävs för att hålla igång klubben på en bra nivå. För ett antal år sedan hade klubben ett aktivt gäng som varje torsdag gjorde insatser på banan. Det gänget har krympt till två personer. Hur får vi fler att delta? Ett annat exempel är tävlingskommittén som är nödvändig för att de tävlingar som klubben arrangerar skall kunna komma till stånd. Den kommittén skulle gärna se fler medlemmar som engagerar sig för klubbens bästa. Hur får vi fler att delta i den verksamheten?

Vår förening är inte på något sätt ensam om att behöva adressera problemet att hitta fler som vill engagera sig ideellt. Samtidigt är styrelsen medveten om att många uppgifter även i framtiden måste lösas med ideella insatser.

Ovanstående problematik är inte ny och på årsmötet 2019 aviserades att en klubbchef skall rekryteras samtidigt som vår kanslichef Ulla Britt med ålderns rätt pensionerar sig 2020. Klubbchefen skall förutom att leda den dagliga verksamheten tillsammans med PRO och Greenkeeper engageras i en del uppgifter som tidigare helt eller delvis utförts av ideellt arbetande personer. Exempel på detta är sponsorarbete, aktiviteter för medlemmar, marknadsföring av Haketorp så fler upptäcker vilken pärla till golfbana man tidigare missat mm. Vi överför alltså en del arbetsuppgifter som tidigare utförts mer eller mindre ideellt till anställd personal som dagligen och inte bara då och då kan jobba för klubbens utveckling och framtid. Styrelsen har en tro på att detta är en nödvändig utveckling för att klubben skall kunna stå stark i framtiden. Men det skall understrykas att det ideella arbetet även i framtiden kommer att vara nödvändigt för klubbens fortbestånd.

Sökandet efter en klubbchef startade i Juli månad och tillkännagavs på hemsidan och på klubbens facebooksida. Dessutom annonserades tjänsten på GAF:s hemsida. GAF står för golfadministratörernas förening. Fjorton ansökningar registrerades till ansökningstidens utgång 2019-08-11 och dessutom fick ett par ansökningar som inkom efter ansökningstidens utgång avvisas. Styrelsen bedömer att kvaliteten på de sökande, med avseende på klubbens önskemål, är mycket god. Erfarenheter och kunskaper varierar naturligtvis, alla är inte bäst i samtliga grenar, men det finns styrkor bland de sökande som på olika sätt kan vara bra för klubben. Styrelsen har ett kommande grannlaga jobb att bestämma vilken profil som kan tänkas ha de bästa förutsättningarna för att gynna klubben och föra verksamheten framåt. Intervjuarbetet är påbörjat.

Men till sist: Vi behöver fler som på ideell bas vill, kan och önskar delta i olika aktiviteter som banarbete, kommittéarbete mm. Tävlingskommittén vill ha fler medlemmar, likaså juniorkommittén. Den senare hanterar våra ungdomar vilka är klubbens framtid. Kanske inte som en ny Stenson eller Sörenstam, det är inte många förunnat att nå de nivåerna, men som trogna medlemmar långt upp i åren med intresse för golf och friskvård. Golf är friskvård gynnsam för alla och tillgänglig för alla både pga ett unikt handikappsystem men också pga tillåtligheten att använda hjälpmedel som golfbil mm.

Det finns mycket att engagera sig i och av egen erfarenhet kan undertecknad påstå att man får mycket tillbaka vilket är positivt för välbefinnandet.

Du som vill göra en insats kan höra av sig till undertecknad, eller till någon annan i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan, så lotsar vi dig rätt.

Väl mött på Haketorp, vår trivsamma golfbana! 

Kjell Bärtzner

Skribent: Lennart Balgård
Epost: This is a mailto link

 

 

 Nyfiken på golf?

borjaspela.golf.se/

Om Grönt kort

Om Golfäventyret

 

 

 Fullvärdiga medlemmar spelar fritt också på Torshälla GK och Fullerö GK och för reducerad greenfee på Köpings GK

 

Vill du köpa eller sälja en spelrätt?
Läs här

 

 

Har du inte Grönt kort? 
Välkommen ändå! 
A
llt det här kan du göra:
 

* Självklart fika och äta i restaurangen. 
* Träna gratis på puttinggreen och närspelsgreen.
* Träna långa slag på rangen för 20kr per bollhink
* Spela gratis på vår fina korthålsbana. 
* Spela pay-and-play på 18-hålsbanan.   
* Bo i stugorna. 
* Bo i husbil eller husvagn. 
* Handla i golfshoppen. 

 

Tänker du köpa golfhäftet?

Köp det helst i vår reception
så får klubben en slant i provision!
Läs mer

  

 

För dig som tittar i mobilen:
LISTA ÖVER ALLA SIDOR
Om du ser en uppåtpil nere till höger på skärmen, 
klicka där för att komma till toppen av aktuell sida. 

Postadress:
Arboga GK - Golf
Haketorp 530
73291 Arboga

Besöksadress:
Haketorp 530
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: +4658970100
E-post: This is a mailto link

Se all info