Hoppa till sidans innehåll

Klubbstyrelsen 5/11

06 NOV 2019 16:23
 • Uppdaterad: 08 NOV 2019 17:39

Beslut i klubbstyrelsen 5 november 2019

 • Beslut att Paragolfaktiviteterna är gratis för aktiva medlemmar i ArGK, men andra Paragolfare måste vara passiva medlemmar i ArGK och betala 500 kr/år för att få delta. Tidigare förslag om ett nytt Paragolfmedlemskap avslogs.
 • Beslut att köpa 3 nya datorer för att ersätta de gamla som kör Windows 7. Arbete för att få snabbare internet pågår.
 • Beslut att Torbjörn ska köpa ny spolplatta för att rengöra maskiner. Klubben har föreläggande att detta måste göras.
 • Beslut att kalla till extra årsmöte 18 november. 
 • Beslut att höja spelavgiften 2020 för aktiva seniorer > 25år med 100kr.
 • Rapport från möte med Fullerö och Torshälla. Samarbetet fortsätter. Det finns förslag att förändra Treklöver- och veterantävlingarna och att öka juniorsamarbetet.  Diskussionerna fortsätter.
 • Rapport om att det är klart med krögare för nästa säsong.
 • Diskussion om att nya medlemmar skulle kunna få någon form av välkomstpaket.
 • Diskussion om att lag som representerar klubben i Västmannaserierna skulle kunna få t ex gruppträning, klubbtröjor eller liknande.

Beslut i klubbstyrelsen 8 oktober 2019

 • Beslut att klubben inte ska ansvara för distribution och prenumeration av tidningen Svensk Golf till klubbmedlemmarna när den inte längre ingår i medlemsavgiften. Det är upp till varje medlem att själv prenumerera.
 • Beslut om ny klubborganisation där klubbchef, greenkeeper och pro utgör en ledningsgrupp för det dagliga arbetet. Tävlingskommittén har samordningsansvar för lagspelen i de olika serierna. 
 • Diskussioner om bland annat ekonomin (ser ut att gå ungefär som planerat),  förslag till paragolfmedlemskap (bordlagt till näst möte) och förslag om ändringar i klubbhuset (utreds mera). 

Beslut i klubbstyrelsen 10 september 2019

 • Beslut att bilhyra gäller för max 18 hål.
 • Beslut att extra medlemsmöte ska hållas den 18/11 där styrelsen har avsikt att presentera bland annat klubbchef, förslag till stadgeändring och eventuella avgifter 2020. 
 • Ordföranden informerade om bland annat följande:
  - Restaurangen stänger 30/9. Därefter sköter Peters Golf kiosken.
  - Ett par intressenter finns för restaurangen 2020.
  - Dator och elektronik för bevattningssystemet är utslagna av åska. 
  - Arbete med tee 42 pågår.
  - En frisbeegolfförening har kontaktat klubben för diskussion om eventuellt samarbete.
  - Läget med rekrytering av klubbchef.
 • Förslag  framfördes om att ändra deltagandet i Oakley Tour&Future serien och om att montera upp hålnummer som är synliga även för vinterspelare

Beslut i klubbstyrelsen 5 augusti 2019

 • Nya medlemskap som tecknas från och med den 1 september gäller även nästkommande år. Detta hösterbjudande gäller alla medlemsformer och kommer att upprepas kommande år.
 • Prisutdelning för KM kommer att genomföras i samband med tävlingen.
 • Styrelsen gick igenom en slutrapport om motionen från Jens om ändrad bansträckning. Styrelsen beslutade att inte genomföra ändrad bansträckning enligt motionen.  Slutrapporten som pdf.
 • Styrelsen diskuterade ett förslag från Rolf Almersson med utökad plats för att sitta ute på klubbhusets framsida, inspirerat av motionen från Jens om trätrall söder om klubbhuset. Styrelsen tyckte förslaget var bra och ska tas med i diskussioner om prioriteringar av investeringar. Bild på förslaget

Beslut i klubbstyrelsen 10 juni 2019:

 • Styrelsen beslutar att paragolfare som inte är aktiva medlemmar i klubben ska betala en avgift om 500kr för deltagande i paragolfaktiviteter under året.
 • Angående Jens Lekströms motion om utbyggnad av veranda till restaurangen beslutades att ordföranden tar kontakt med Rolf Almersson och för dialog om kostnadsförslag.
 • Angående tee 42 beslutades att installera en större matta, 6.3x6.3m, på hål 1 för test och utvärdering. Kostnaden beräknas till 20.000 per hål. 
 • Styrelsen informerar om att alla informationstavlor får användas för all sorts information gällande klubb- och kommitteeaktiviteter.

Beslut i klubbstyrelsen 6 maj 2019:

 • Det ska krävas ETH (Exakt tävlingshandikapp) för att få ta del av prisbord under Golfveckan.
 • Ny policy införs som innebär att det inte får erbjudas alkoholhaltiga drycker längs banan under klubbtävlingar, utan det får enbart ske inom restaurangens gränser.
 • Nya golfregler gör att det kan bli farligt spel in mot green på hål sju. Torbjörn ska införa någon typ av lämpligt varningssystem.
 • Torbjörn visade förslag på hur större mattor skulle kunna göra tee 42 mer inbjudande. Eventuell kostnad att inför liknande på vår bana ska utredas.
 • Hålvärdslistan ska tas bort från hemsidan med anledning av GDPR regler. Torbjörn fick i uppdrag att i fortsättningen ansvara för  hålvärdslistan.

Beslut i klubbstyrelsen 8 april 2019:

 • Lokala ordningsföreskrifter för 2019 antogs.
  Texten är ändrad på två punkter:
  Punkt 2 om avbokning:
  För att så många som möjligt ska kunna spela på banan införs nya regler mot att utebli från bokad tid utan att ha avbokat i tid. Se sidan Ordningsföreskrifter
  Punkt 11 om bunkerkrattan:
  Den tidigare regeln att skaftet skulle ligga i spelriktningen ändras nu till att skaftet ska ligga tvärs hålets spelriktning. Detta minskar sannolikheten att bollen stannar mot krattans tänder.
 • Avståndsskyltar mm på rangen ska förnyas. Greenkeepern fick i uppdrag att fortsätta dialogen med en leverantör om utformningen.

Beslut  i klubbstyrelsen 4 mars 2019:

 • Greenfeelistan för 2019 antogs. 
  Jämfört med tidigare år så får vissa kategorier höjd ordinarie greenfee, kategorin "äkta makar" tas bort och en ny rabatt införs för seniorer vid start från  kl 14:00 på helgfria vardagar. Det är också tydliggjort att rabatter inte får "staplas" på varann. Bara en rabatt i taget får tillämpas. Se sidan Greenfee 2019.
 • Lokala regler för 2019 antogs.
  Texten är anpassad till de nya golfreglerna men inga andra ändringar har gjorts. Se sidan Lokala regler 2019.
 • Gula och röda pliktområden behålles på banan som tidigare.

 

Skribent: Lennart Balgård
Epost: This is a mailto link

 

 Nyfiken på golf?

borjaspela.golf.se/

Om Grönt kort

Om Golfäventyret

 

 

 Fullvärdiga medlemmar spelar fritt också på Torshälla GK och Fullerö GK och för reducerad greenfee på Köpings GK

 

Vill du köpa eller sälja en spelrätt?
Läs här

 

 

Har du inte Grönt kort? 
Välkommen ändå! 
A
llt det här kan du göra:
 

* Självklart fika och äta i restaurangen. 
* Träna gratis på puttinggreen och närspelsgreen.
* Träna långa slag på rangen för 20kr per bollhink
* Spela gratis på vår fina korthålsbana. 
* Spela pay-and-play på 18-hålsbanan.   
* Bo i stugorna. 
* Bo i husbil eller husvagn. 
* Handla i golfshoppen. 

 

Tänker du köpa golfhäftet?

Köp det helst i vår reception
så får klubben en slant i provision!
Läs mer

  

 

För dig som tittar i mobilen:
LISTA ÖVER ALLA SIDOR
Om du ser en uppåtpil nere till höger på skärmen, 
klicka där för att komma till toppen av aktuell sida. 

Postadress:
Arboga GK - Golf
Haketorp 530
73291 Arboga

Besöksadress:
Haketorp 530
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: +4658970100
E-post: This is a mailto link

Se all info