Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler 2019


Klicka här för att ladda ner pdf

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR ARBOGA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.arbogagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1.  Out of bounds (Regel 18.2)

Intern Out of bounds definieras av vita pinnar med svart baksida på hål 3 och hål 18. Vid spel på angränsande hål 4 respektive hål 7 är dessa pinnar oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad erhålls enligt regel 16.1.

 2.  Pliktområden (Regel 17)

Om en boll är i röda pliktområden bortom green på hål 9,13 eller 16 inklusive när det är så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt.

2.1.  Ta lättnad enligt regel 17.1.

2.2.  Som ett alternativ droppa i droppzonen vid respektive green markerad med vita plattor och eller vit begränsningslinje. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 3.  Onormala banförhållanden (Regel 16)

3.1  Mark under arbete

3.1.1 Alla områden som definieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

3.1.2  Områden som definieras av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3.1.3  Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3.1.4  Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

3.1.5  Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

3.1.6  Dräneringar fyllda med sand eller grus.

  3.2  Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 4.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som skall spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket den lokala regeln bryts. Sker överträdelsen mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 5.  Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)

5.1.  Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation, ex åska, kommer att signaleras med en lång signal.

Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler, upprepade gånger.

Återupptagande av spelet signaleras med två signaler, upprepade gånger. Plikt se regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5.2.  Övrigt

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt regel 5.7 och ta en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 6.  Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat anges i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet.

 7.  Prisutdelning

Om inte annat anges i villkor för tävling tillfaller priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen nästa pristagare. Finns ingen att tilldela pris tillfaller priset klubben.

 8.  Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 Beslutade av Arboga GK:s styrelse 2019-03-04

Uppdaterad: 27 MAR 2018 20:47

Postadress:
Arboga GK - Golf
Haketorp 530
73291 Arboga

Besöksadress:
Haketorp 530
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: +4658970100
E-post: This is a mailto link

Se all info