Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser för klubbtävlingar


  Allmänna tävlingsbestämmelser

 Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok 2016 gäller för alla tävlingar som arrangeras av Arboga GK. Den finns tillgänglig i receptionen. Där utöver gäller nedanstående lokala bestämmelser.

Avvikelser kan förekomma och anges då i tävlingsbestämmelser för den enskilda tävlingen.

 Deltagande

 För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.

 EGA Exakt Tävlingshandicap enligt definition i Spel och Tävlingshandboken 2016 (eller senare) krävs för att få deltaga i en tävling.

 Det är deltagarens ansvar att säkerställa att starttid erhållits i tävling. Kompensation för utebliven starttid i tävling utgår ej.

 Anmälan

 Anmälan kan ske 4 veckor innan tävlingsdatum, då även tävlingsbestämmelserna finns tillgängliga.

 Anmälan kan göra -på "Min Golf" på www.golf.se

-på "Min Golf" på www.golf.se

-eller direkt till receptionen över disk eller telefon

Anmälningstiden utgår i regel kl 16.00 två dagar före tävling.

I samband med Golfveckan gäller andra tider!

Efteranmälan godtas i mån av plats. Dubbel startavgift tas ut.

Startlista anslås senast kl 20.00 två dagar före tävling. Startlistor finns, under "Min Golf" samt på anslagstavla vid tävlingskansliet.

Startavgifter

100 kr,   annan avgift kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Klassindelning
Klass HCP:

Samma klassindelning för alla:

Klass A +8,0 – 11,9

Klass B 12,0 – 19,9

Klass C 20,0 – 36,0

Tävlingsledningen äger rätt att ändra klassindelningen vid behov.

För deltagande i vissa tävlingar gäller handicapgräns 36,0 om inget annat anges.

Tee

 Officiellt hcp  herr,59 (gul tee) dam 50(röd tee)                                                                                                 

 Klubb hcp , herr,50 (röd tee),dam,42 (orange tee)

Notera att manliga juniorer som under året fyller högst 12 år och män som under året fyller minst 70 år, med officiellt hcp, har rätt att spela från 50 (röd tee) men skall spela i den klass deras exakta handicap anger. 

Notera även att kvinnliga juniorer som under året fyller högst 12 år och kvinnor som under året fyller minst 60 år, med officiellt hcp, har rätt att spela från 42 (orange tee) men skall spela i den klass deras exakta handicap anger.

Gästande spelare

Vid deltagande av gästande spelare, skall denna erlägga tävlingsgreenfee om

190 kr/person/vardag 215 kr/person/helg förutom anmälningsavgiften till tävlingen. 

Annan tävlingsgreenfee kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Inga frikort gäller som greenfee vid tävlingar.

Scorekort 

Scorekort utlämnas av tävlingsledningen mot erläggande av startavgift. 

Handicap

Det är spelarens skyldighet att aktuell exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas. Du kan ändra din aktuella hcp med hjälp av terminalen i receptionen eller under "Min Golf" på golf.se på Internet. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.

Regler

SGF:s generella tävlingsregler gäller vid tävling. Eventuellt tillfälliga lokala regler delas ut på tävlingsdagen.

Avanmälan

Giltigt skäl för avanmälan är sjukdom/skada. Sjukdom/skada skall rapporteras till tävlingsledning 1 timme före första start. Startavgift erläggs då inte. Vid uteblivande, utan avanmälan, skall startavgift erläggas.

Startförbud vid tävlingar 

Startförbud för icke tävlande gäller 30 minuter före första och efter sista start. Det är även förbjudet att starta under en pågående tävling.

Övrigt beträffande start

Vid behov kan tävlingsledningen stuva om bollar och flytta bakåt, dock alltid inom klassen.

Resultat

Vid lika resultat i handicaptävlingar sker särskiljning genom spelhandicapmetoden i första hand, och därefter den matematiska metoden. Vid scratchtävlingar koras vinnaren genom särspel, övriga placeringar genom den matematiska metoden.

Resultatlistor

Resultatlistor från tävlingen presenteras normalt på "Min Golf" samt på anslagstavlan vid tävlingskansliet.

Priser 

Genom att närvara vid prisutdelningen, så visar du din uppskattning till tävlingens sponsor och dina medtävlare. Spelare som erhållit pris skall vid prisutdelningen personligen eller via ombud hämta sitt pris. Ombudets namn meddelas till tävlingsledning i god tid innan prisutdelningen. Ej avhämtade priser tillfaller tävlingskommittén. 

Extra priser

Då extra priser förekommer utlottas dessa bland icke pristagare som är närvarande vid prisutdelninge

 

Uppdaterad: 10 DEC 2017 11:01
Skribent: Nils Mattsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Arboga GK - Golf
Haketorp 530
73291 Arboga

Besöksadress:
Haketorp 530
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: +46589-70100
E-post: This is a mailto link

Se all info