Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


Klicka här för att ladda ner pdf

 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR ARBOGA GOLFKLUBB

(Beslutade av Arboga GK:s styrelse 2018-01-23. Lika som föregående år dock att punkt 1.7 tillkommit)

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken, sid 22-33) samt följande regler och föreskrifter:

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.arbogagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27-1)

Intern out of bounds definieras av vita pinnar med svart baksida på hål 3 och hål 18. Vid spel på angränsande hål 4 respektive hål 7 är dessa pinnar oflyttbara hindrande föremål. (Lättnad erhålls enligt regel 24-2)

1.2 Vattenhinder (Regel 26)

a. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

b. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindren bakom green på hål 9,13 och 16 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.

c. Sidovattenhindren bakom hål 9,13 och 16 är oändliga.

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan.

e. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.

f. Myrstackar.

g. Dräneringar fyllda med sand/grus.

1.4 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)

Flyttbara

a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara

a. Objekt identifierade med orange markering.

b. Avståndsplattor på fairway.

c. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b.

d. Nära green.  

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt regel 24-2.

1.5 Boll som oavsiktligt rubbas på green.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbats av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.6 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

1.7 Modifiering av plikten för fel score på hål

Undantag till regel 6-6d ändras enligt följande: Om en tävlare på något hål angivit an lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

  2. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar spelar män från tee 59. Från det kalenderår då spelaren uppnår 70 års ålder äger denne rätt att efter eget val spela från tee 50.

Damer spelar från tee 59 eller tee 50. Från det kalenderår spelaren uppnår 60 års ålder äger denne rätt att efter eget val spela från tee 42.

Spelare yngre än 12 år spelar från valfri tee.

Anmärkning 1: Tee 42 är hcp grundande endast för damer.

Anmärkning 2: För handigolf gäller separata regler.

 3. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan(www.arbogagk.se)

3.1 Tävlingsledningen och eller banpersonal avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen eller banpersonal som har tävlingsledningens uppdrag tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Uppdaterad: 27 MAR 2018 20:47 Skribent: Lennart Balgård
Epost: This is a mailto link

HEMSIDAN:

SERIESPEL:

BLOGGAR:

BOKNINGSINFO:

 

KLUBBSAMARBETEN:

Fullbetalande medlemmar i
Arboga GK spelar gratis på
TORSHÄLLA GK
och på
FULLERÖ GK 
och för halv greenfee på
KÖPINGS GK 
när alla tre banorna har öppna sommargreener.

 

VÅRA HUVUDSPONSORER:


 

Köp Golfhäftet
på Arboga GK!

 

 Bli föreningsfadder:

Postadress:
Arboga GK - Golf
Haketorp 530
73291 Arboga

Besöksadress:
Haketorp 530
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: +46589-70100
E-post: This is a mailto link

Se all info